REALITNÁ ČINNOSŤ

Poskytované služby v oblasti obchodu
s nehnuteľnosťami
...

SPRÁVA NEHNUTEĽNOSTÍ

Majiteľom nehnuteľností, ktorí sa rozhodli zhodnotiť svoje investície
...

NAŠA PONUKA

KONZULTAČNÉ SLUŽBY

Pre našich klientov ponúkame odborné poradenstvo pri kúpe a predaji
...

Správa nehnuteľností

Vlastníkom nehnuteľností, ktorí sa rozhodli zhodnotiť svoje investície prenajímaním, poskytujeme komplexné služby v prípadoch, kedy sa dlhodobo zdržiavajú v zahraničí, alebo ich ďalšie aktivity im neumožňujú starať sa o svoje nehnuteľnosti.

Naša spoločnosť Vás profesionálne zastúpi vo všetkých úkonoch týkajúcich sa správy a starostlivosti o Vašu nehnuteľnosť s cieľom maximalizovať výnosnosť investície.

Aktívne vyhľadáme potenciálnych nájomníkov, zastúpime Vás pri poruchách, opravách a vo všetkých prípadoch, kedy by inak bola Vaša prítomnosť nevyhnutná. Preberieme celú administratívnu, ekonomickú a prevádzkovú agendu a bezpečne archivujeme dokumenty.

Administratívna agenda
 • Propagácia a obsadenie voľnej nehnuteľnosti nájomcom
 • Vyhotovenie a uzatvorenie nájomnej zmluvy
 • Komunikácia s nájomníkmi
 • Archivácia a ochrana dokumentácie
 • Komunikácia so správcovskou spoločnosťou a úradmi
 • Zasielanie pravidelných prehľadov činností vlastníkovi
Ekonomická agenda
 • Kontrola platobnej disciplíny nájomcu
 • Evidencia výdavkov na údržbu, energie a súvisiace služby
 • Príprava podkladov pre daňové priznanie
Prevádzková agenda
 • Odovzdanie nehnuteľnosti nájomcovi na základe preberacieho protokolu
 • Pravidelné kontroly nehnuteľností počas doby nájmu
 • Pravidelná údržba, opravy, zvládnutie havarijných situácií
 • Upratovací servis po uplynutí doby nájmu a odstránenie závad